Tema: #angst- og sovemedisiner

#angst- og sovemedisiner Hva kan du gjøre?

Nyheter 0 kommentarer

Er det mulig å redusere medikamentbruken uten at pasienten lider eller arbeidsdagen til helsepersonell blir for utfordrende? Her kan du lese hvordan demensavdelingen på Haugsåsen i Porsgrunn fikk det til.

Sykepleien har også besøkt Raymond Løwer på Moenga, et medikamentfritt behandlingstilbud i psykiatrien.