Forskningens ABC

Last ned artikkel (pdf, 2.02 MB)

Forskningens ABC kommer i ny versjon i oktober 2019, spesielt rettet mot bachelorstudenter. Den gamle versjonen finner du her.

Søke

Bildet viser ryggen på en dame som holder et forstørrelsesglass foran en PC-skjerm

Jakten på svar

Bildet viser en hånd som strekker seg etter noen bøker i en bokhylle

Litteratursøking i kunnskapsbasert praksis og forskning

Illustrasjonsfoto til artikkel.

Hvem skal eie publiserte artikler?

Illustrasjonen viser en bærbar PC, åpen og sett forfra

Kilder til forskningsbasert kunnskap

 

Lese

Illustrasjonfoto til artikkel.

Det starter med et spørsmål

Illustrasjonsfoto til artikkel.

Viktige modeller og begreper i statistikk

Illustrasjon artikkel.

Å lese forskningsartikler

Illustrasjonsfoto til artikkel.

Gadamers hermeneutikk

Illustrasjon artikkel.

Positivisme

 

Vurdere

Illustrasjonsfoto til artikkel.

Å vurdere kunnskap

Illustrasjonsfoto til artikkel.

Hvordan sammenlikne statistisk?

Illustrasjonsfoto til artikkel.

Sammenstilling av data

Illustrasjonsfoto til artikkel.

Kvaliteten på kvalitativ forskning

Illustrasjonsfoto til artikkel.

Hva var resultatene?

Illustrasjonsfoto til artikkel.

Siter og referer korrekt

Illustrasjonsfoto til artikkel.

Forskningsetiske utfordringer ved kvalitative studier

Illustrasjonsfoto til artikkel.

Variabeltyper og dikotome effektmål

 

Bruke

Illustrasjonsfoto til artikkel.

Å lete etter svar

Illustrasjonsfoto til artikkel.

Fri tilgang til forskning

Illustrasjonsfoto til artikkel.

Bruk av fokusgruppeintervju

Illustrasjonsfoto til artikkel.

Å skape data fra kvalitativt forskningsintervju

Illustrasjonsfoto til artikkel.

Hypotesetesting

Illustrasjonsfoto til artikkel.

Realisme i praksisnær forskning

 

Skrive

Illustrasjon artikkel.

Skriv en artikkel

Illustrasjon artikkel.

Skriv kronikk

Illustrasjon artikkel.

Tittel og nøkkelord

Illustrasjon artikkel.

Innledningskapitlet

Illustrasjon artikkel.

Metodekapitlet

Illustrasjonsfoto til artikkel.

Diskusjonskapitlet

Illustrasjon artikkel.

Resultatkapitlet i kvantitative studier

Illustrasjon artikkel.

Resultatkapitlet i kvalitative studier

Illustrasjon artikkel.

Konklusjonen

Illustrasjonsfoto til artikkel.

Hvordan gjøre en vellykket datainnsamling?

Illustrasjon artikkel.

Hvordan skrive en systematisk oversikt?

Illustrasjon artikkel.

Kombinerte metoder

Illustrasjon artikkel.

Hvordan lage et sammendrag?

Illustrasjon artikkel.

Tabeller og illustrasjoner

Illustrasjonsfoto til artikkel.

Praktiske tips ved spørreskjemaundersøkelser

Illustrasjonsfoto til artikkel.

Analyser og presentasjon ved spørreskjemaundersøkelser

Illustrasjonsfoto til artikkel.

Hvordan lage et konferanseabstrakt?

Illustrasjon artikkel.

Vitenskapelig publisering

Illustrasjonsfoto til artikkel.

Om korrektur

Illustrasjonsfoto til artikkel.

Se din egen tekst utenfra

Illustrasjon artikkel.

Hvordan øke artikkelens søkbarhet?

illustrasjon artikkel.

Etikk i forskning

Illustrasjon artikkel.

Personvern i helsefaglig forskning

Illustrasjonsfoto til artikkel.

Hva er god publiseringsetikk?