Dette er Sykepleiens 2035-undersøkelse

 • 12. juni 2015 sendte vi ut et spørreskjema til medlemmer av Norsk Sykepleierforbund registrert med sykehjem eller hjemmesykepleie som arbeidssted.
   
 • Det ble sendt ut to purringer, og undersøkelsen ble avsluttet 19. juni.
   
 • Vi mottok totalt 2900 fullførte skjema.
   
 • Rundt halvparten (47 prosent) oppga å jobbe på sykehjem og 29 prosent i hjemmesykepleien.
   
 • Spørsmålene var utformet med tanke på dem som jobbet på en institusjon eller i hjemmesykepleien med eldre. Vi faset derfor ut alle som svarte at de jobbet administrativt i kommunen, ikke var i jobb eller oppga «annet». Til sammen utgjorde disse 10 prosent av respondentene.

  Les mer: 
  Dette svarte sykepleierne
  Tema: Eldreomsorgen i 2035