Hvordan kan vi VURDERE forskningen?

For å vite om forskningen er solid må vi kunne VURDERE metoden som er benyttet, om den er relevant i forhold til det den undersøker, om den er representativ og om den underbygges av annen forskning innenfor samme tema eller område.