Den nederlandske revolusjonen i hjemmesykepleien

Med Buurtzorg-modellen finner nederlandske sykepleiere tilbake til sin gamle rolle i nabolaget.