Fra arkivet

Sykepleierliv har vært så mangt. Fra tiden da kallet styrte, tiden da distriktsjordmødrene ordnet opp, da sykepleiere underordnet seg autoritære regimer, til sykepleiere som drev nybrottsarbeid.

Her finner du historier om sykepleierliv fra Sykepleiens arkiv.