Hvem kan redde min bror?

Nesten 30 000 er kjente rusmisbrukere i Norge. 70 prosent av dem er menn. Halvparten har dårlig eller kritisk dårlig funksjonsnivå.