Ungdomshelse

Det er svært få psykiatriske sykepleiere i skolehelsetjenesten i videregående skole i Norge. Vi har forsøkt å finne tallene og hva de gjør.