Parkinsons sykdom

Om lag 8 000 har diagnosen Parkinsons sykdom i Norge. For å hjelpe dem, trenger sykepleierne kunnskap om sykdommen.

Øvrige undertema

  • Tema

    #sykepleierhelse - en overlevelsesguide

    Vi har snakket med forskere, eksperter og sykepleiere om hva som kan gjøres for å bedre sykepleiernes helse og arbeidsmiljø. Vi vet hva som skal til. Men det må finnes en vilje til å endre, og noen må kjempe for det. Her får du en overlevelsesguide for sykepleiere som elsker jobben, men som ikke ønsker å bli skadet av den.