Parkinsons sykdom

Om lag 8 000 har diagnosen Parkinsons sykdom i Norge. For å hjelpe dem, trenger sykepleierne kunnskap om sykdommen.