Nattens hjemmearbeidere

Nattevaktene møter pasientene på sitt mest sårbare. Selv er de også en mer sårbar arbeidsgruppe enn kollegene på dagvakt.