Nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi

I desember 2016 gjennomførte alle sykepleierutdanninger nasjonale prøver i anatomi-, fysiologi- og biokjemi for sykepleierstudenter som går første året.