Hvordan sikre riktig medisinbruk i livets siste fase?

Feil legemiddelbruk er blant de uønskete hendelsene som skjer oftest i helse- og omsorgstjenesten.