Sykepleiermangel får kommuner til å grave i pengesekken.

Mange kommuner forsøker å lokke til seg og beholde sykepleiere med lokale tillegg, engangsutbetalinger og andre goder. Se hvem som tilbyr hva.