I dag på gastro, i morgen på gyn

Ferske sykepleiere blir ansatt i kombinasjonsstillinger på sykehus. De får full jobb, men jobber også på ukjente poster uten opplæring.