Hvordan kan vi selv SKRIVE en god forskningsartikkel?

For å SKRIVE en god forskningsartikkel må vi lære hvordan en forskningsartikkel er bygget opp, vi må forstå og beherske metode og kunne formidle forskningen vår med et godt og tydelig språk.