Hvordan SØKE etter forskning?

Det er nyttig å lære å SØKE etter forskningsresultater, enten vi skal bruke dem til å LESE, SKRIVE, VURDERE eller BRUKE dem i praksis. For å SØKE etter forskning er det nyttig å ha kjennskap til databaser som inneholder forskning og hvordan man SØKER i disse.