Hvordan kan vi BRUKE forskning i praksis?

For å BRUKE forskning i praksis må vi  kunne skille mellom solide og svake forskningsresultater. Hvis vi har tillit til forskningen kan vi også bruke den i praksis, enten den bekrefter gjeldende praksis eller medvirker til at den endres.