Forskningens ABC

Her har vi samlet alle artikler som kan være nyttige for deg som skal LESE og VURDERE forskning. Dette gjelder enten du skal SKRIVE en forskningsartikkel eller en oppgave på høyskolen eller universitetet, SØKE etter og BRUKE forskningsresultater i praksis, eller ønsker å lære mer om forskjellige forskningsmetoder.

Øvrige undertema

 • Illustrasjon til kategori: søke.
  Tema

  Forskningens ABC: Søke

  Det er nyttig å lære å SØKE etter forskningsresultater, enten vi skal bruke dem til å LESE, SKRIVE, VURDERE eller BRUKE dem i praksis. For å SØKE etter forskning er det nyttig å ha kjennskap til databaser som inneholder forskning og hvordan man SØKER i disse.

 • Illustrasjon kategori: lese.
  Tema

  Forskningens ABC: Lese

  Vi kan lære mye av å LESE forskning. Men for å ha utbytte av å LESE forskning er det viktig å kunne noe om hvilke forskningsmetoder som finnes og hva begrepene som anvendes i forskning betyr.

 • Illustrasjon kategori: vurdere.
  Tema

  Forskningens ABC: Vurdere

  For å vite om forskningen er solid må vi kunne VURDERE metoden som er benyttet, om den er relevant i forhold til det den undersøker, om den er representativ og om den underbygges av annen forskning innenfor samme tema eller område.

 • Illustrasjon kategori: bruke.
  Tema

  Forskningens ABC: Bruke

  For å BRUKE forskning i praksis må vi  kunne skille mellom solide og svake forskningsresultater. Hvis vi har tillit til forskningen kan vi også bruke den i praksis, enten den bekrefter gjeldende praksis eller medvirker til at den endres.

 • Illustrasjon kategori: skrive.
  Tema

  Forskningens ABC: Skrive

  For å SKRIVE en god forskningsartikkel må vi lære hvordan en forskningsartikkel er bygget opp, vi må forstå og beherske metode og kunne formidle forskningen vår med et godt og tydelig språk.