Forløser historier

«Jeg er jordmor» sa Hilde Helmine Leknes til damene på sykehjemmet. Da kom historiene.