De overlevde kreften. Så kom senskadene.

Les hva sykepleiere bør kunne om senskader etter kreftbehandling.