Et barn er født i ...

Fødsler verden rundt er også en reise i groteske forskjeller i livsbetingelser og helse. FNs tusenårsmål skulle redusere dødelighet blant mødre og barn, men ved inngangen til 2015 er det fremdeles for mange som dør.