Kjemper mot resistens

Bakteriene slår tilbake, men sykepleierne har effektive våpen. Hvis de bruker dem.

Øvrige undertema

  • Hjerne
    Tema

    Parkinsons sykdom

    Om lag 8 000 har diagnosen Parkinsons sykdom i Norge. For å hjelpe dem, trenger sykepleierne kunnskap om sykdommen.