fbpx Seksjonsleder - Intensivavdelingen | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Seksjonsleder - Intensivavdelingen

Intensivavdelingen ved UNN Tromsø er en ny og moderne intensivavdeling. I vår avdeling har vi 10 senger og rundt 90 ansatte intensivsykepleiere, sykepleiere og assistenter.

Vi er en generell intensivavdeling og har i hovedsak pasienter med svikt i ett eller flere organer som krever organstøttende behandling i form av ventilasjonsstøtte, kontinuerlig dialyse, hjerte (IABP, ECMO) gastrokirurgi, nevrointensiv, traume og barn. I tillegg har vi noen intermediære senger.

Som seksjonsleder i Intensivavdelingen vil du være en del av et lederteam med avdelingsleder, avdelingsoverlege og tre seksjonsledere. Organisatorisk ligger avdelingen i Operasjons- og intensivklinikken.

Arbeidsoppgaver
 • Seksjonsleder har fag-, personal- og økonomiansvar
 • Ansvar for daglig drift
 • Ansvar for pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedringsarbeid
 • Stillingen krever stor grad av samarbeid og kontakt med interne og eksterne samarbeidspartnere
Kvalifikasjoner
 • Master i ledelse er ønskelig, ledererfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Videreutdanning i intensivsykepleie
 • Samarbeidsevne og personlige egenskaper vektlegges

Vaksinestatus for covid-19 vil etterspørres dersom det er nødvendig for å utføre de arbeidsoppgaver som knytter seg til stillingen. Arbeidssøker har ikke plikt til å oppgi sin vaksinasjonsstatus, men uten denne informasjon kan arbeidssøker være diskvalifisert til stillingen.

Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Strukturert og med sterk gjennomføringsevne
 • Være entusiastisk og ha evne til å motivere
 • Være fleksibel, løsnings- og endringsorientert
 • Like utfordringer og ha god arbeidskapasitet
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale
 • Høyt faglig nivå
 • Faglig og personlig utvikling
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Arbeidssted
Hansine Hansens veg 67, 9019 Tromsø, Norge
Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon
Birgith J Nerskogen
Avdelingsleder
77669590

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr befolkningen i den nordligste landsdelen medisinsk diagnostikk og behandling ved våre sykehus i Tromsø, Narvik, Harstad og Longyearbyen. Vi er universitets- og regionsykehuset for hele Nord-Norge, og vår visjon «Med pasienten – for pasienten» gjenspeiler at vi i UNN skal spille på lag med pasientene.

De rundt 6.500 medarbeiderne i UNN jobber etter verdiene kvalitet, trygghet, respekt og lagspill. Sistnevnte fremhever viktigheten av godt samspill internt, og ha et nært og godt samarbeid med kommunehelsetjeneste, UiT Norges arktiske universitet, Helse Nord RHF og andre helseforetak i regionen. Les mer om oss på unn.no.

UNN har et særskilt ansvar for tilrettelegging av helsetilbud til den samiske befolkningen. Det vil bli lagt positiv vekt på om søker har kompetanse på samisk språk og/eller kultur.

UNN ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. UNN jobber for å realisere regjeringen sin inkluderingsdugnad om at 5% av faste nytilsettinger skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.