fbpx Psykiatrisk sykepleier/sykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Psykiatrisk sykepleier/sykepleier

Vil du bli vår nye kollega? Vi søker en psykiatrisk sykepleier til en 100% fast stilling.

Om Avdeling for depressive lidelser

Avdeling for depressive lidelser er en av fem spesialiserte døgnavdelinger på Modum Bad. Avdelingen har 24 behandlingsplasser med tre lukkede grupper som tilbyr innleggelse inntil 12 uker. Målgruppen er pasienter med affektive lidelser, særlig langvarige depressive lidelser og varierende grad av komorbiditet i form av angst, komplisert sorg, PTSD, personlighetsforstyrrelse og rusmisbruk.

De fleste pasientene har forsøkt behandling lokalt uten tilstrekkelig effekt. Dette inkluderer for de fleste pasienter at det er forsøkt både individual-, gruppe- og medikamentell terapi.

Avdelingen er forankret i en korttidsdynamisk modell og det legges til rette for veiledning og spesialisering i intensiv korttids-dynamisk terapi (ISTDP). Avdelingen har erfaring med å jobbe emosjons- og relasjonsfokusert gjennom affektfobi terapi og AEDP, men spisser seg nå i retning av ISTDP. Vi jobber aktivt med å utvikle behandlingstilbudet og å tilby skreddersydd behandling til pasientgruppen. Behandlingsgruppene kombinerer individual- og gruppeterapi gjennom et variert tilbud av tilnærminger og teknikker.

Avdelingen kan vise til gode behandlingsresultater på pasientgruppen, og ønsker å jobbe fokusert, med høy dose og høy intensitet under innleggelse.

Avdelingen bruker også aktivt tilbakemeldingsverktøy for å utforme og tilpasse behandling. Vi jobber strukturert med veiledning gjennom bruk av video, og ønsker et miljø med fokus på terapeututvikling og god pasientbehandling.

Avdelingens personale er tverrfaglig sammensatt med overleger, LIS, psykologspesialister, psykologer og psykiatriske sykepleiere. Mange har psykoterapeutisk videreutdannelse. Helsesportspedagoger og sykehusprester er tilknyttet avdelingen.

Klikk her for mer informasjon om behandlingstilbudet

Arbeidsområder:

 • Spesifikke sykepleieroppgaver
 • Gruppebasert tilnærming og individuell oppfølging av pasienter
 • Utrykksterapi og oppmerksomt nærvær
 • Deltagelse i fysisk aktivitet
 • Veiledning og undervisning av pasienter og medarbeidere
 • Oppfølging av medisinske og psykosomatiske problemstillinger i samarbeid med lege
 • Stillingene vil innebære deltagelse i de ulike delene av behandlingen ut fra behovet i teamet.
 • Noe administrativt arbeid for teamet
 • Andre oppgaver kan påregnes.

Kvalifikasjoner:

 • Det er ønskelig med videreutdanning innen psykisk helsearbeid, men sykepleier med annen videreutdanning og erfaringsbakgrunn kan søke
 • Sterkt faglig engasjement og interesse for fagutvikling
 • Interesse for å arbeide med korttidsdynamisk terapi
 • Motivasjon for videoveiledning og målrettet trening
 • Motivasjon for bruk av tilbakemeldingssystem i behandlingen
 • Evne til å jobbe målrettet og resultatorientert
 • Gode kommunikasjon og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vektlegges
 • God norsk språk- og kulturforståelse

Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Vi tilbyr:

 •  Et engasjert fagmiljø med motiverte og kvalifiserte medarbeidere
 • En dynamisk avdeling i utvikling med fokus på fagutvikling og pasientsikkerhet
 • Gode rammer for å drive behandling og fagutvikling
 • Introduksjonsprogram for nyansatte
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Personalboliger og personalbarnehage ved ledig kapasitet
 • Personalhytte, treningsrom og andre velferdstiltak

Kontaktperson:

Nestleder Stine Holthe, tlf: 32 74 95 40 / 32 74 97 00 eller e-post: Stine.Holthe@modum-bad.no

Søknadsfrist:

24. juni 2021

Stillingstype:

Dagstilling med arbeidstid 37,5 time pr. uke.

Tiltredelse:

1. september 2021

Vi ber om at du søker elektronisk. Følg link på siden (grønt felt).
Kopier av vitnemål og attester fremlegges ved intervju.

Modum Bad er en diakonal og ideell virksomhet som fremmer psykisk helse og livskvalitet gjennom behandling, forskning og forebygging. Gjennom avtale med Helse Sør-Øst mottar vi pasienter til fem kliniske døgnavdelinger med 103 plasser. Målgruppen er pasienter over 18 år med angst, depresjon, spiseforstyrrelser og traumelidelser. En av avdelingene tilbyr familiebehandling.

Virksomheten omfatter også: To poliklinikker, Forskningsinstituttet, Institutt for Sjelesorg og Modum Bads kurs- og kompetansesenter med blant annet Seksjon for arbeidshelse – Villa Sana. Vi har rundt 300 høyt kvalifiserte og engasjerte ansatte. Vår visjon er: “En kilde til liv”. Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Klikk her for å se hvordan det er å jobbe hos oss!