fbpx Avdelingsleder | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Avdelingsleder

Vi søker avdelingsleder til respiratortiltak i Viken.

Vi skal styrke satsingen vår på tiltak som omfatter hjemmeresperatorer.

Vi søker deg med erfaring frå ledelse og helse, deg som har et ønske om å  fortsette å utvikle satsingen vår som god og attraktiv arbeidsplass for våre tilsatte og som kvalitativt og omsorgsfulle indiviretta tilbud til tjenestemottakere. 

Tiltakene har omlag 40 årsverk fordelt på 3 ulike lokasjoner i fylket. 

Vi søker deg med høy integritet, gjennomføringskraft og evnet til å utvikle.

Avdelingsleder i ECURA er opptatt av våre kjerneverdier Endring, omsorg, utvikling, respekt og ansvarlighet. 

Avdelingslederene våre ser og behandler mennesker med respekt og ydmykhet, men også være tydelig og rettferdig.

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Avdelingslederen inngår i ledergruppen til Regionasvarlig, samarbeider tett med fagkonsulent

Ansvarsområder:

 • Personal- og bemanningsansvar
 • Ansvar for utforming og drift av tiltakene sammen med Fagkonsulent
 • Samarbeide med andre involverte parter og pårørende
 • Ansvar for at tjenesten drives effektivt og i samsvar med kvalitetskrav og lovverk

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning fra høyskole/universitet,
 • Ledererfaring
 • Kjennskap og erfaring med aktuelt lovverk, administrativt og faglig.
 • Det er en fordel med kjennskap til GAT turnussystem og god kompetanse innenfor Office

Arbeidsoppgaver:

 • Sikre effektiv drift, organisering og utvikling av tjenesten
 • Tett samarbeid og oppfølging sammen med Fagressurser
 • Personal- og budsjettansvar
 • Turnusplanlegging og bemanning
 • Samarbeid med oppdragsgiver og andre samarbeidsparter
 • Bidra til at avdelingen og virksomhetens resultatmål nås
 • Bidra med egne erfaringer og kompetanse i virksomhetens lederteam

Personlige egenskaper:

 • Tydelig og løsningsorientert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å utvikle, motivere og engasjere ansatte
 • Evne til fleksibilitet og til å arbeide selvstendig
 • Evne til endring og omstilling

Vi kan tilby deg

 • Muligheten til å bli en del av et spennende selskap i vekst.
 • Svært gode pensjonsordninger
 • Konkurransedyktige betingelser, lønn etter avtale
 • Store muligheter for egen utvikling.

For mer informasjon om satsingen

Regionansvarlig Bjarni H. Valsson tlf 95041638 eller e-post bjarni.valsson@ecura.no

Regionansvarlig
 Bjarni Valsson
 950 41 638

Avdelingsleder
 Mia Lillejordet
977 51 264

Ecura ble etablert i 2016 gjennom oppkjøp av norske etablerte og veldrevne foretak. Vi leverer helse- og omsorgstjenester til private og offentlige kunder. Ecura er en av Norges ledende aktører innen privatfinansiert rusbehandling og vi er en godkjent leverandør i en rekke kommuner av BPA (brukerstyrte personlige assistenter).  I tillegg tilbyr vi hjemmesykepleie, stasjonær sykepleie, hjemmehjelp, vikar- og bemanningsløsninger av helsefagpersonell i hele Norge. Totalt sysselsetter vi ca. 1100 personer og har virksomheter i store deler av landet.

Gjennom Ecura Bo og Habilitering er vi også en stor tilbyder av heldøgns bo- og omsorgstjenester for personer med psykiske lidelser, utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser samt at vi leverer rådgivingstjenester og kompetansehevende kurs innen helsefag. Med satsing på kompetanse, teknologi og innovativ tenkning bygger vi Norges ledende helse- og omsorgsselskap.