fbpx Quiz: Hvilke faktorer påvirker sjansen for å få delirium? Hopp til hovedinnhold

Quiz: Hvilke faktorer påvirker sjansen for å få delirium?

Delirium
PROGNOSE: Delirium har god prognose ved rask utredning og behandling av den utløsende årsak. Illustrasjon: Monica Hilsen

Delirium, eller på norsk akutt forvirring, er en akutt eller subakutt (i løpet av noen dager) innsettende forvirringstilstand hvor hjernens funksjoner svikter. Hjernen blir overbelastet.

Kilder: Store medisinske leksikon (delirium), Helsebiblioteket.no (Delirium - ikke-farmakologisk forebygging og identifisering av delirium hos intensivpasienter), Store medisinske leksikon (delirium tremens), Norsk legemiddelhåndbok (delirium)