fbpx Sykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier

Ledig fast 100% stilling for sykepleier på sykehjemmet, avd. A3.

Turnus med dag/aftenvakter og hver 3. helg.

På sykehjemmet har vi et godt fagmiljø med fokus på livsglede og omsorg ved livets slutt.

Sykehjemmet har 50 plasser over fire etasjer, derav en etasje med spesialisering innen nevrologi. Alle beboerne på sykehjemmet har egne rom inkludert bad. Det er felles kjøkken og oppholdsrom i hver etasje. 
 

Vi kan tilby:

 • God sykepleiefaglig dekning  
 • Fagutvikling via internundervisning og kurs
 • Sertifisert Livsglede sykehjem
 • Spennende og god arbeidsplass
 • Stabilt og godt arbeidsmiljø
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Velferdsgoder som treningsrom, solarium, utleieboliger og avtale med Curatorklinikken for fysioterapi/akupunktur

Kravspesifikasjon til stillingen:

 • Autorisasjon som sykepleier
 • Interesse innen geriatri og demensomsorgen
 • Faglig trygg og ansvarsbevisst
 • Gode evner til observasjon og dokumentasjon
 • Gode samarbeidsevner og fleksibilitet
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig

Generell informasjon

Kontaktperson: Astrid Blichfeldt, avd.leder sykehjem, mobil 922 16 533.

Lønn over tariff. Grunnlønn starter på minium 8 års ansiennitet, 
kr. 460 000, per år pluss tillegg. Pensjonsordning i KLP

Vennligst oppgi minst 2 referanser. Autorisasjon, attester og tjenestebevis legges fram ved intervju.

Innkomne søknader vurderes fortløpende.

Søknad og cv sendes via denne siden,

Søknadsfrist: 09.02.2020
 

Om oss

Trondhjems Hospital er en ideell stiftelse fra 1277. Stiftelsen har driftsavtale med Trondheim kommune for helse- og omsorgstjenestene. Vårt tjenestetilbud består av sykehjem, bokollektiv for personer med demens, dagsenter, bo- og aktivitetstilbud for yngre personer med demens, heldøgns omsorgsboliger og hjemmebaserte tjenester til omliggende boliger.

Stiftelsen har en frivilligsentral og et kjøkken som driver kafè og cateringvirksomhet, vaktmesteravdeling, husøkonomavdeling og administrasjon. Her er 220 ansatte som gir tjenester til ca 150 brukere hver dag. Vi har god dekning av fagpersonell, jobber tverrfaglig og er opptatt av fag og kvalitet.

Grunnleggende verdier ved Trondhjems Hospital er: glede, respekt og omtanke.

0 && showApplyButton

Søk stillingen