Annonser

Annonser

Annonser

Dame Christine Beasley startet som sykepleier på en kirurgisk avdeling på et London-sykehus, og avslutter karrieren som Englands sjefsykepleier.

– Finanskrisen gjør at vi alle er i samme båt og må kutte kostnader. Men regjeringen har faktisk skjermet helsevesenet, mener Dame Christine Beasley, nasjonal sjefsykepleier i England.

Beth Ford er sjefen for Florid og gir gjerne råd på nett og telefon.

– Her har alle erfaring med psykiske lidelser, sier Beth Ford. Hun er sjefen på brukerdrevne senteret Florid.

Skoleuniformen ble innført ved lov i England allerede i 1944.

– Faren for at England får en «tapt voksengenerasjon» er stor når mer enn 2 500 elever må dele på en skolehelsesøster.

Bengt Karlsson oppholder seg nå i Manchester. Derfra ser han et helsevesen under et voldsomt press.

Robert Nichols (i midten) slår av en prat med sykepleierne som jobber på postoperativ for menn.

Kvinner og menn skal behandles atskilt ved engelske sykehus.

Litt fakta om NHS, reformen og hva den vil bety.

Tim Curry og Howard Catton i det engelske sykepleierforbundet har vært i harde kamper mot Regjeringen.

Et drama om utformingen av helsevesenet gikk mot sitt foreløpige klimaks da parlamentet i London i mars godkjente en lov som gir legene lokalt ansvar for det meste av pengene i systemet.