Forskning Fagfellevurdert
Mann med krykker

Studien belyser aktuelle utfordringer knyttet til akselererte pasientforløp, der det forventes at pasientene deltar aktivt i postoperativ mobilisering og smerterapportering.

MEST LESTE FORSKNINGSARTIKLER

Studien viser at sykehjemsbeboere i stor grad ønsker å delta på aktiviteter der de selv er aktive.

Kriterier for forsvarlige tjenester og omsorgsfull hjelp i hjemmesykepleien må utvides i tråd med sykepleiens grunnlag og hensikten med tjenestene.

Undersøkelsen viser at mange hjemmeboende eldre står i fare for å bli underernært og at kvinner er særlig utsatt.

Både sykepleiere og pasienter som deltok i studien bekreftet at det forekom enslighet og alenehet, men at det ikke nødvedigvis betydde ensomhet.

Forskning Fagfellevurdert
Kvinne med nyfødt barn på sykehus

Alle avdelingene i undersøkelsen tilrettela for hud-mot-hud-kontakt mellom foreldre og nyfødte så tidlig som mulig etter fødselen.

Forskning Fagfellevurdert
Operasjonssykepleier forbereder operasjon

Studien viser at operasjonssykepleiere i stor grad opplever sin egen kompetanse som tilfredsstillende.

ForskningInnspill
Medisinske symboler
Pasientene skal ha fremragende behandling uansett hvor de befinner seg i pasientforløpet. Sykepleiere med master bidrar til dette.
Forskning Fagfellevurdert
Sykepleier overvåker pasient i ambulanse
"En overdose er ikke en overdose"

Sykepleieres erfaringer viser at både indivisuelle, kulturelle og strukturelle forhold synes å ha betyddning ved overdosedødsfall.

ForskningInnspill
Tegning av helseperonell som snakker til pasient
Det positive språket om sykdom har sine begrensninger.

Sykepleien forskning er et vitenskaplig tidsskrift med fagfellevurdering som kommer ut 4 ganger per år.

Vi ønsker å være den foretrukne kanal for formidling av relevant forskning for utøvende sykepleiere i Norge.

Sykepleien forskning er et Nivå 1-tidsskrift (UHR), og er indeksert i Svemed+, Nordart og CINAHL

ISSN:1890-2936


Siste utgave

Rus og vold hos alvorlig psykisk syke menn.

SISTE FAGUTVIKLING

Bruk av kombinerte stillinger kan bedre samarbeidet mellom utdanning og praksis.

Tall må telles. Det sikrer både god pasientbehandling og sykepleiernes innflytelse på eget arbeid. 

Sykepleier kan bidra til at overgangen fra sykehus til hjemmet blir bedre for slagrammede.

Nettmøter er ressursbesparende og gir studenter og veiledere i praksis økt fleksibilitet. 

Praksis i utlandet gir et innblikk i helsetjenesten i andre deler av verden, og bidrar til refleksjon knyttet til temaer som handler om kulturell kompetanse og mangfoldig perspektiv på sykepleie. 

Miljøterapi er et uttrykk for en fagideologisk tenkning mer enn en konkret metode. 

Forskning Fagfellevurdert
Spritflaske og brente fyrstikker på et bord

Studien tyder på at pasienter med alvorlig psykisk lidelse og skadelig bruk av cannabis og alkoho  har høyere risiko for voldsutøvelse hvis de også lider av vrangforestillinger.

Forskning Fagfellevurdert
Agnes Karll, stifter av tysk fagorganisasjon for sykepleiere, med åtte danske og fem norske sykepleiere som arbeidet sammen ved Østfronten.

24 sykepleiere dro til London og Østfronten under første verdenskrig for å pleie sårete soldater. Studien løfter frem deres erfaringer og bakgrunnen for at de dro i NSFs regi.

Forskning Fagfellevurdert
Helsepersonell fyller ut skjema ved sykehussengen
Liverpool Care Pathway:

Studien viser at Liverpool Care Pathaway, styrket beredskapen og økte bevisstheten hos personalet for døende pasienter og deres pårørende.

Forskning Fagfellevurdert

Videopptak som læringsaktivitet i praktiske studier kan både fremme og hemme læring.

Nytt og nyttig fra Helsebiblioteket.no:

Det er viktig at barn med syke foreldre får god og riktig oppfølging.

Nytt og nyttig:

Det stilles like høye krav til kvalitet på kvalitative studier som på kvantitative studier.