Forskning Fagfellevurdert
En mixed methods studie:

Studien tyder på at sykepleierstudenter anser praksisrelatert kunnskap og ferdigheter samt forskning som viktigere enn mer abstrakte kunnskapsformer.

MEST LESTE FORSKNINGSARTIKLER

Det er viktig at sykepleier snakker med kreftpasienter om sex.

Utviklingsprosjekt ga bedre samsvar i rutiner for planlegging, gjennom-føring og dokumentasjon av pasientbehandling.

 

 

Å prøve ut en elektronisk veiledningsplan for dokumentasjon, ga gode resultater.

 

 

Det er viktig at barn deltar i forskning så de får like sikker og utprøvd behandling som voksne.

 

Forskning Fagfellevurdert
Ungdom og kondombruk

Halvparten av ungdommene som hadde debutert seksuelt hadde ikke brukt kondom under siste samleie.

Forskning Fagfellevurdert

Studien viser at de fleste ungdommer opplever god helserelatert livskvalitet, men jenter noe dårligere enn gutter.

Forskning Fagfellevurdert

Studien fant at friske kvinner som startet som lavrisikofødende ved Kvinneklinikken i Tromsø, UNN, i høy grad føde spontant.

Oppsummert forskning

Helsepersonell som bruker to lag hansker har redusert risiko for perforert hanske sammenliknet med dem som kun bruker ett lag med hansker. Slik konkluderer forfatterne i en nylig oppdatert systematisk oversikt.  

Oppsummert forskning

Det høye antallet pasienter på sykehjem med diabetes som blir behandlet med insulin sammen med flere tilfeller av lavt blodsukker antyder at pasientene overbehandles med insulin.

nye doktorgrader

Sykepleien forskning er et vitenskaplig tidsskrift med fagfellevurdering som kommer ut 4 ganger per år.

Vi ønsker å være den foretrukne kanal for formidling av relevant forskning for utøvende sykepleiere i Norge.


Siste utgave

SISTE FAGUTVIKLING

Pasientopplevelser. Halvparten av kvinnene oppga lite smerter og kvalme etter operasjonen.

Det er viktig at sykepleier snakker med kreftpasienter om sex.

Utviklingsprosjekt ga bedre samsvar i rutiner for planlegging, gjennom-føring og dokumentasjon av pasientbehandling.

 

 

Å prøve ut en elektronisk veiledningsplan for dokumentasjon, ga gode resultater.

 

 

Det er viktig at barn deltar i forskning så de får like sikker og utprøvd behandling som voksne.

 

 

Sykepleierne trenger både kunnskap og mot i møte med barn og familier der de mistenker barnemishandling.

 

Oppsummert forskning

Kvinner med osteoporose som hadde gjennomgått et treningsprogram og undervisning reduserte sin bekymring for å falle gjennom det påfølgende året etter gjennomføringen.

Oppsummert forskning

Probiotika forebygger alvorlig betennelse i mage-tarm-kanalen hos premature barn. Bruk øker trolig overlevelsen og korter ned sykehusoppholdet. 

Oppsummert forskning

Det er viktig at sykepleiere som arbeider med syke og gamle har riktig kompetanse.

Partiskhet innebærer å gi forrang til en pasients behov for sykepleie framfor andre personers behov for sykepleie.

Beskrivningar av skjult pleiepraksis i sjukeheim.

En kvalitativ studie av pasienters og ansattes erfaringer.