Forskning Fagfellevurdert

Studien viser at "avveiende tilpasning" er helsesøstres viktigste strategi for å håndtere utfordringer ved bruk av kartleggingsverktøy i skolehelsetjenesten.

MEST LESTE FORSKNINGSARTIKLER

Studien viser at sykehjemsbeboere i stor grad ønsker å delta på aktiviteter der de selv er aktive.

Kriterier for forsvarlige tjenester og omsorgsfull hjelp i hjemmesykepleien må utvides i tråd med sykepleiens grunnlag og hensikten med tjenestene.

Undersøkelsen viser at mange hjemmeboende eldre står i fare for å bli underernært og at kvinner er særlig utsatt.

Både sykepleiere og pasienter som deltok i studien bekreftet at det forekom enslighet og alenehet, men at det ikke nødvedigvis betydde ensomhet.

Vi takker alle som har vært fagfeller for Sykepleien Forskning i 2014.

Innspill
Det er lite forskning på sykepleiefaget per se.
Innspill
Profesjonsfagene trenger en viss akademisk tilnærming for å reflektere over egen praksis.
Forskning Fagfellevurdert

Studien viser at det er en sammenheng mellom fravær og treskift-turnus blant kvinnelige sykepleiere.

Forskning Fagfellevurdert

Studien viser varierende praksis blant ulike medlemmer av operasjonsteamet når det gjelder smitteforebyggende tiltak peroperativt.

nye doktorgrader

  • Bildet viser en irritert mann.
    At mannlige sykepleiere kalles "søstre" skaper debatt.

Slutt å kalle meg «søster». Jeg er mann!

Å kalle en mannlig sykepleier for «søster», er en hersketeknikk fra folk som burde vite bedre, mener Michael Hartmann.

To ganger de siste ukene har mediene løftet frem ordet «søster». Ordet i seg selv passer selvsagt fint på alle søstre i verden. Mange av mine kvinnelige sykepleierkolleger bruker for øvrig dette ordet om sin stilling. Helt uproblematisk, selvsagt, og ganske fint - i rett sammenheng.

Jeg blir forbannet

Nylig var sykepleier og komiker Lars Berrum gjest hos talkshow-vertinnen Anne Lindmo på NRK.

Lindmo spurte: Kan jeg kalle deg søster Lars? Berrum svarte ja. I går ble han titulert som Søster Lars i et intervju i fagbladet Sykepleien. Det gjør meg forbannet.

Les nøye nå: Jeg er mann! Jeg er ingens søster, hverken privat eller på jobb.

Historieløs arroganse

Jeg har forståelse for det historiske perspektivet. Sykepleiere har tradisjonelt vært kvinner, og er det i stor grad ennå. Men den ukritiske bruken av ordet «søster» om mannlige sykepleiere vitner om historieløs arroganse, særlig når kvinner bruker det, bevisst eller ubevisst.

Hvorfor? Fordi smarte kvinner burde vite bedre. 

Mannskultur

Samfunnsdebatten har lenge vært preget av at kvinner har vært underrepresenterte i mannsdominerte yrker. Vi har derfor diskutert mannskultur som mulig årsak og kvotering som mulig virkemiddel. Jeg støtter ethvert tiltak som kan gi kvinner samme muligheter og samme lønnsnivå som menn. Det skulle da bare mangle.

Så hvorfor mister smarte kvinner (som NRKs Anne Lindmo) tematikken av syne når rollene er snudd om?

Gudjammerlig begrep

I debatten om kvinners kamp for å innta yrkeslivets mannsbastioner, har kvinner spurt: «Må vi oppføre oss som menn, tenke som menn og kommunisere som menn, for å bli godtatt?» Det er et godt poeng.

På samme måte spør jeg: Må vi mannlige sykepleiere titulere oss som «søstre» for å bli godtatt av kvinnene? Jeg håper ikke det. Den feilaktige bruken av «søster»-ordet lever fremdeles sitt seige, gudjammerlige liv. Hvorfor?

Mannfolk barnsliggjøres

Kvinner: Dere har kjempet en tapper likestillingskamp. Dere har også kjempet mot ekskluderende orbruk. Kampen pågår fremdeles, og jeg skal kjempe sammen med dere. Men det er en fornærmelse mot alt kvinnekampen har oppnådd, når de samme hersketeknikkene man ville nedkjempe, plutselig blir brukt mot menn.

Basert på deres dyrekjøpte erfaringer med ekskluderende begreper velger jeg å tro at dere også er villige til å skrote ordet «søster» når det er menn det er snakk om. Tar jeg feil?

Minoritet

Ennå bruker medier og enkeltpersoner «søster»-ordet ukritisk. Slik utøves en hersketeknikk som ligner fareturende på teknikkene menn tradisjonelt har brukt for å holde kvinner utenfor fellesskapet. Man reduserer, ufarliggjør og barnsliggjør. 

Nå er det vi mannlige sykepleiere som er en tallmessig minoritet. Det er ikke greit at undertrykkende ordbruk lever videre, selv om rollene er snudd.

Jeg er mann

Jeg henstiller både kvinner og menn, sykepleiere og mediefolk om en overmoden opprydning i vår felles språkbruk. 

Ikke kall meg «søster». Jeg er en voksen mann. Jeg er en fagperson. Jeg er ingens søster privat, og heller ikke på jobb. Barnsliggjøringen av mannlige sykepleiere må ta slutt.

Twitter: @HelseHartmann

Sykepleien forskning er et vitenskaplig tidsskrift med fagfellevurdering som kommer ut 4 ganger per år.

Vi ønsker å være den foretrukne kanal for formidling av relevant forskning for utøvende sykepleiere i Norge.


Siste utgave

I denne utgaven av Sykepleien Forskning har Naalsund og Haugstvedt vurdert kunnskapsbaserte retningslinjer for diabetes og cøliaki hos barn. De fant at retningslinjene ga ulike anbefalinger om screening for cøliaki, men alle anbefalte glutenfritt kosthold til barn med diabetes 1 som har påvist cøliaki.

SISTE FAGUTVIKLING

Det kliniske blikket og håndverket til dagens sykepleiere ser ut til å ha mangler, mener Mette Karoliussen.

Et tettere samarbeid mellom pårørende til pasienter og ansatte kan gjøre sykehjem til et bedre tilbud, mener Trude Brita Nergård.

Viktig informasjon relatert til sykepleie formidles ikke i elektronisk innleggelsesrapport.

Sykepleiere kan hjelpe til å endre matvaner og dermed forebygge feilernæring blant barn på barne- skoler i Tanzania.

 

Sykepleier må bidra aktivt til å avdekke og forhindre vold mot eldre.

 

Edinburgh-metoden identifiserer depresjon og reduserer depresjonssymptomer før og etter fødsel. 

Forskning Fagfellevurdert

Studien viser at ungdommer med skilte foreldre som deltar i samtalegrupper basert på helsefremmende prinsipper, kan oppleve økt sammenheng og mening i tilværelsen og dermed bedre sin egen helse.

Forskning Fagfellevurdert

Studien viser at sykepleiere er utrygge på egen kompetanse om legemidler og derfor vegrer seg for å ta større ansvar for undervisning om legemiddelbehandling.

Forskning Fagfellevurdert
Ulike anbefalinger:

Studien viser at internasjonale retningslinjer gir ulike anbefalinger for screening for cøliaki hos barn og unge med type 1 diabetes.

Forskning Fagfellevurdert
Essay

Sykepleierne har ansvar for å tilrettelegge informasjon for pasienter med lav helseinformasjonsforståelse.

Innspill
For å møte dagens og framtidens utfordringer har St. Olavs Hospital et forbedringsprogram de neste årene hvor standardiserte pasientforløp er helt sentrale.
Innspill
Vi må ha kontinuerlig oppmerksomhet på kunnskapsformidling om resistente bakterier.